Rodina

Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková

advokátka

Kdo mlčel, když promluvit mohl a měl, ten souhlasí.

Chci rozvod.

Chci změnit výši výživného.

Chci upravit poměry s nezletilým dítětem.

Jste   přesvědčeni, že další soužití s Vaší manželkou či manželem není možné? Vidíte jako jediné východisko z této situace rozvod? Nemůžete nebo nevíte jak tuto životní situaci zdárně a rychle řeřšit? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

  • sepsání návrhu na úpravu poměrů nezletilého dítěte v době do a po rozvodu manželství
  • sepsání návrhu na rozvod manželství
  • sepsání dohody o úpravě majetkových poměrů manželů (vypořádání SJM)
  • zastupování v soudním řízení

Došlo ke změně poměrů na straně Vašeho dítěte či na Vaší straně jako povinného k placení výživného? Není Vám zcela jasné jak žádat o zvýšení nebo snížení výživného?  Obraťte se na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

  • sepsání návrhu na zvýšení/snížení výživného pro nezletilé děti soudem
  • sepsání dohody rodičů o výši výživného pro děti
  • zastupování v soudním řízení

Nejste spokojeni s četností návštěv Vašich nezletilých dětí nebo Vám matka/otec dítěte  brání v kontaktu s dětmi?  Obraťte se na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

  • sepsání návrhu na úpravu styku s nezletilým dítětem
  • zastupování v soudním řízení

Tel: +420 720 456 787

E-mail: manakova@advokatka-hodonin.cz