Dluhy a pohledávky

Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková

advokátka

Kdo mlčel, když promluvit mohl a měl, ten souhlasí.

Jsem věřitel, mám pohledávky.

Nemáte ještě očekávané peníze na bankovním účtu? Máte jednu, dvě či více nezaplacených faktur, které jsou již po splatnosti? Není na co čekat. Začněte s vymáháním ještě dnes. Nemůžete nebo nevíte jak? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

 • příprava předžalobní výzvy k úhradě
 • telefonickou či e-mailovou komunikaci s dlužníky
 • mimosoudní vymáhání pohledávek
 • soudní příp. rozhodčí vymáhání pohledávek
 • zahájení a vedení exekuce - sepsání exekučního návrhu
 • sepsání žaloby na peněžitou pohledávku
 • zastupování na ústních soudních, příp. rozhodčích jednáních
 • sepsání uznání dluhu
 • sepsání splátkového kalendáře

Bylo již proti Vašemu dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení a Vy se nechcete vzdát celé své pohledávky v dlužníkův prospěch?

     Zajistíme:

 • sepsání přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení

Jsem dlužník, mám dluhy.

Hromadí se Vám neuhrazené faktury, půjčky či jiné platby, které jste měli již dávno zaplatit? Nečekejte, že se situace vyřeší sama. Nemůžete nebo nevíte jak situaci řešit? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

 • telefonickou či e-mailovou komunikaci s věřiteli
 • sepsání splátkového kalendáře
 • zastupování na ústních soudních, příp. rozhodčích jednáních
 • sepsání vyjádření k výzvě soudu
 • zastupování v exekučním řízení
 • sepsání návrhu na povolení oddlužení

Tel: +420 720 456 787

E-mail: manakova@advokatka-hodonin.cz