Nemovitosti

Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková

advokátka

Kdo mlčel, když promluvit mohl a měl, ten souhlasí.

Chci prodat, koupit nebo směnit nemovitosti.

Chci darovat nemovitosti.

Chci zkontrolovat již existující kupní či darovací smlouvu.

Prodáváte či kupujete nemovitost a nechcete riskovat, že neodhalíte všechny nástrahy takové transakce? Je možné, že se jedná se o Váš nejcenější majetek a nechcete spoléhat na neověřené rady z internetu? Obraťte se na naši advokátní kancelář..


     Zajistíme:

 • sepsání kupní smlouvy (byt, dům, pozemek) vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • sepsání směnné smlouvy (byt, dům, pozemek) vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • advokátní úschovu kupní ceny
 • vypracování daňového tvrzení k dani z nabytí nemovitých věcí

Jste natolik štědří, že chcete svou nemovitost bezplatně převést na rodinné příslušníky či jinou osobu? Nechová se k Vám obdarovaný dobře a chcete svůj dar zpět? Pokud nevíte jak tuto věc řešit obraťte se na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

 • sepsání darovací smlouvy (byt, dům, pozemek) vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • sepsání výzvy k vrácení daru
 • sepsání žaloby na vrácení daru

Pokud si nejste jisti podmínkami kupní, darovací či směnné smlouvy, kterou Vám předložila druhá smluvní strana neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

     Zajistíme:

 • kontrolu textu smlouvy a upozorníme Vás na riziková ustanovení

Chci postavit, opravit či rekonstruovat dům.

Jsem stavební společnost.

Chystáte se vložit nemalé finanční prostředky  do opravy, rekonstrukce či stavby domu, kdy budou tyto práce prováděny podnikatelem? Či jste podnikatelem, jehož činností je realizace děl? Potřebujete upravit právní vztahy  při realizaci stavby a nevíte co s tím? Obraťte se na naši advokátní kancelář.


     Zajistíme:

 • sepsání smlouvy o dílo
 • kontrolu smlouvy o dílo předloženou druhou stranou a upozorníme na případná rizika

Chci relkamovat dílo.

Zákazník mně reklamuje dílo.

Jste přesvědčeni, že jste obdrželi něco jiného než jste očekávali? Nejste si jisti, zda je reklamace zákazníka oprávněná? Obraťte se na naši advokátní kancelář.


     Zajistíme:

 • sepsání reklamačního dopisu
 • sepsání odpovědi na reklamaci oznámenou zákazníkem
 • právní rozbor sporné situace

Tel: +420 720 456 787

E-mail: manakova@advokatka-hodonin.cz